Moja zóna
PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.
Letná 4/7, 040 01 Košice - mestská časť Sever
31730281
2021213084
SK2021213084
nezistený
08.07.1996
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,54
0,74
64,5 %
14,1 tis. €
193,5 %
2021/2020
44,5 tis. €
33,2 %
2021/2020
0,19
134,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Tržby PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

n/a
0,36
n/a
17,17

Zisk pred zdanením PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDA PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy PRO REGION SLOVAKIA, s.r.o.