Moja zóna
TOP SUPER, s.r.o.
Predmestie 36, 054 01 Levoča
31730302
Nemá
nezistený
08.07.1996
06.01.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOP SUPER, s.r.o.


Štatutári TOP SUPER, s.r.o.


Spoločníci TOP SUPER, s.r.o.


Predmety podnikania TOP SUPER, s.r.o.


Kataster TOP SUPER, s.r.o.


Skrátené výkazy TOP SUPER, s.r.o.