Moja zóna
EKO POPRAD, a.s.
Estónska 5203/36, 821 06 Bratislava
31730311
2020655186
Nemá
nezistený
09.07.1996
31.07.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKO POPRAD, a.s.


Štatutári EKO POPRAD, a.s.


Spoločníci EKO POPRAD, a.s.


Predmety podnikania EKO POPRAD, a.s.


Kataster EKO POPRAD, a.s.


Skrátené výkazy EKO POPRAD, a.s.