Moja zóna
PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Hutnícka 1, 040 01 Košice
31730329
2021236547
Nemá
nezistený
04.07.1996
12.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.


Štatutári PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.


Spoločníci PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.


Predmety podnikania PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.


Kataster PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROFITOOL SLOVENSKO, spol. s r.o.