Moja zóna
MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným
Cestice 1023, 044 71 Cestice
31730337
2020496819
SK2020496819
5-9 zamestnancov
10.07.1996
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,08
0,01
94,7 %
36,1 tis. €
106,4 %
2021/2020
3,39 mil. €
28,8 %
2021/2020
0
102,7 %
2021/2020
N/A
1,06 mil. €

Zisk MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €

Tržby MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €

0,95
0,05
0,14
0,27

Zisk pred zdanením MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €

EBITDA MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €

Koneční uživatelia výhod MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


Štatutári MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločníci MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmety podnikania MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným