Moja zóna
AUTOTEST, s.r.o.
082 63 Renčišov
31730388
2020525177
SK2020525177
3-4 zamestnanci
08.07.1996
Veľkoobchod s obilím
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
5,91
14,5 %
397 €
106,3 %
2021/2020
120 tis. €
35,8 %
2021/2020
0,01
106,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AUTOTEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby AUTOTEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €

1,13
0,85
0,03
5,37

Zisk pred zdanením AUTOTEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA AUTOTEST, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod AUTOTEST, s.r.o.


Štatutári AUTOTEST, s.r.o.


Spoločníci AUTOTEST, s.r.o.


Predmety podnikania AUTOTEST, s.r.o.


Kataster AUTOTEST, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTOTEST, s.r.o.