Moja zóna
KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV
065 43 Orlov
31730442
2020526090
SK2020526090
nezistený
08.07.1996
Výroba karosérií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV


Štatutári KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV


Spoločníci KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV


Predmety podnikania KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV


Kataster KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV


Skrátené výkazy KOVOTREND výrobné družstvo ORLOV