Moja zóna
AKTIA, spol. s r. o. Košice
Mudroňova 36, 040 01 Košice
31730493
2020482717
Nemá
nezistený
10.07.1996
30.01.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AKTIA, spol. s r. o. Košice


Štatutári AKTIA, spol. s r. o. Košice


Spoločníci AKTIA, spol. s r. o. Košice


Predmety podnikania AKTIA, spol. s r. o. Košice


Kataster AKTIA, spol. s r. o. Košice


Skrátené výkazy AKTIA, spol. s r. o. Košice