Moja zóna
ŽELOP, a.s.
Žilinská 11, 040 11 Košice
31730515
2020517455
Nemá
nezistený
10.07.1996
Sprostr.obch.so strojmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ŽELOP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby ŽELOP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

0,39
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ŽELOP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA ŽELOP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod ŽELOP, a.s.


Štatutári ŽELOP, a.s.


Spoločníci ŽELOP, a.s.


Predmety podnikania ŽELOP, a.s.


Kataster ŽELOP, a.s.


Skrátené výkazy ŽELOP, a.s.