Moja zóna
REKON s.r.o. Košice
Jesenského 6, 040 01 Košice
31730523
Nemá
nezistený
10.07.1996
01.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REKON s.r.o. Košice


Štatutári REKON s.r.o. Košice


Spoločníci REKON s.r.o. Košice


Predmety podnikania REKON s.r.o. Košice


Kataster REKON s.r.o. Košice


Skrátené výkazy REKON s.r.o. Košice