Moja zóna
ABC REAL INVEST spol. s r. o.
Jesenského 8, 040 01 Košice
31730531
2020930263
Nemá
nezistený
11.07.1996
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ABC REAL INVEST spol. s r. o.


Štatutári ABC REAL INVEST spol. s r. o.


Spoločníci ABC REAL INVEST spol. s r. o.


Predmety podnikania ABC REAL INVEST spol. s r. o.


Kataster ABC REAL INVEST spol. s r. o.


Skrátené výkazy ABC REAL INVEST spol. s r. o.