Moja zóna
STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec
Trhovisko 66/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
31730540
2020505839
Nemá
nezistený
10.07.1996
11.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec


Štatutári STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec


Spoločníci STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec


Predmety podnikania STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec


Kataster STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec


Skrátené výkazy STROJSTEEL, spol. s r.o., Kráľovský Chlmec