Moja zóna
MAKNA, s.r.o.
Baštová 14, 060 01 Kežmarok
31730591
2020512615
Nemá
nezistený
12.07.1996
29.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAKNA, s.r.o.


Štatutári MAKNA, s.r.o.


Spoločníci MAKNA, s.r.o.


Predmety podnikania MAKNA, s.r.o.


Kataster MAKNA, s.r.o.


Skrátené výkazy MAKNA, s.r.o.