Moja zóna
Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii
Moyzesova 45, 080 01 Prešov
31730655
2020524407
Nemá
nezistený
11.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii


Štatutári Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii


Kataster Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. v likvidácii