Moja zóna
Študentský servis, spol. s r.o., Košice
Rooseveltova 794/6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31730663
2020489075
Nemá
nezistený
10.07.1996
Agent.sprostr.dočas.zam.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,71
77,7 %
-207 €
89,8 %
2021/2020
N/A
-0
89,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Študentský servis, spol. s r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Tržby Študentský servis, spol. s r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

4
0,22
n/a
1,54

Zisk pred zdanením Študentský servis, spol. s r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDA Študentský servis, spol. s r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Študentský servis, spol. s r.o., Košice


Štatutári Študentský servis, spol. s r.o., Košice


Spoločníci Študentský servis, spol. s r.o., Košice


Predmety podnikania Študentský servis, spol. s r.o., Košice


Kataster Študentský servis, spol. s r.o., Košice


Skrátené výkazy Študentský servis, spol. s r.o., Košice