Moja zóna
JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov
Dukelská 14, 085 14 Bardejov
31730698
2020633769
Nemá
nezistený
10.07.1996
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov


Štatutári JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov


Spoločníci JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov


Predmety podnikania JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov


Kataster JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov


Skrátené výkazy JAS-FAKTORING, spol. s r.o. Bardejov