Moja zóna
FA-GA, s.r.o.
Osadná 1, 831 03 Bratislava - Nové mesto
31730710
2020495994
Nemá
nezistený
10.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FA-GA, s.r.o.


Štatutári FA-GA, s.r.o.


Spoločníci FA-GA, s.r.o.


Predmety podnikania FA-GA, s.r.o.


Kataster FA-GA, s.r.o.


Skrátené výkazy FA-GA, s.r.o.