Moja zóna
UNOX, s.r.o., Košice
Húskova 87, 040 23 Košice
31730761
2021201017
Nemá
nezistený
16.07.1996
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UNOX, s.r.o., Košice


Štatutári UNOX, s.r.o., Košice


Spoločníci UNOX, s.r.o., Košice


Predmety podnikania UNOX, s.r.o., Košice


Kataster UNOX, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy UNOX, s.r.o., Košice