Moja zóna
P.T.- AUTO, s.r.o., Košice
Omská 10, Košice
31730787
2020494091
SK2020494091
3-4 zamestnanci
16.07.1996
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
-0,07
0,05
209,5 %
4,88 tis. €
333,6 %
2021/2020
74,7 tis. €
31,1 %
2021/2020
0,08
348,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Tržby P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €

-10,09
-1,09
0,09
5,29

Zisk pred zdanením P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDA P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


Štatutári P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


Spoločníci P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


Predmety podnikania P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


Kataster P.T.- AUTO, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy P.T.- AUTO, s.r.o., Košice