Moja zóna
KERT SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
31730809
2020496830
Nemá
nezistený
17.07.1996
19.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KERT SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári KERT SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci KERT SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania KERT SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster KERT SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy KERT SLOVAKIA, s.r.o.