Moja zóna
POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.
Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
31730817
2020494113
SK2020494113
nezistený
17.07.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-0,13
7,67
3,5 %
-7,53 tis. €
-11,1 %
2021/2020
3,8 tis. €
0 %
2021/2020
-0,12
-23,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-5 tis. €
-6 tis. €
-7 tis. €
-8 tis. €
-9 tis. €
transparex.sk

Tržby POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5,5 tis. €
5 tis. €
4,5 tis. €
4 tis. €
3,5 tis. €
transparex.sk

n/a
0,97
n/a
10,77

Zisk pred zdanením POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-5 tis. €
-6 tis. €
-7 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy POTRUBÍ SLOVAKIA, s.r.o.