Moja zóna
EKOPROJEKT, s.r.o.
Mlynská 62, 903 01 Senec
31730833
2020516388
SK2020516388
nezistený
16.07.1996
Služ.týk.sa teles.pohody
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,63
-0,67
13,57
6,3 %
-2,27 tis. €
-863,8 %
2021/2020
4,4 tis. €
65,6 %
2021/2020
-0,63
-1 486,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk EKOPROJEKT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Tržby EKOPROJEKT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

0,34
0,94
0,11
15,83

Zisk pred zdanením EKOPROJEKT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

EBITDA EKOPROJEKT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Koneční uživatelia výhod EKOPROJEKT, s.r.o.


Štatutári EKOPROJEKT, s.r.o.


Spoločníci EKOPROJEKT, s.r.o.


Predmety podnikania EKOPROJEKT, s.r.o.


Kataster EKOPROJEKT, s.r.o.


Skrátené výkazy EKOPROJEKT, s.r.o.