Moja zóna
VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov
Administratívna budova RD, 072 51 Sejkov
31730850
2020499943
SK2020499943
3-4 zamestnanci
16.07.1996
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,34
0,47
2,53
28 %
220 tis. €
183,5 %
2021/2020
742 tis. €
64 %
2021/2020
0,34
26,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Tržby VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

71,21
0,72
0,02
3,43

Zisk pred zdanením VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

EBITDA VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


Štatutári VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


Spoločníci VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


Predmety podnikania VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


Kataster VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov


Skrátené výkazy VERCHOVINA, spol. s r.o. Sejkov