Moja zóna
IZOLÁCIE s.r.o., Košice
Levočská č. 3, 040 12 Košice
31730876
2020494157
SK2020494157
1 zamestnanec
15.07.1996
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,17
0
112,8 %
-5,43 tis. €
-21,4 %
2021/2020
250 €
-0,02
-24,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk IZOLÁCIE s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby IZOLÁCIE s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

-0,93
-0,13
30,23
0,73

Zisk pred zdanením IZOLÁCIE s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA IZOLÁCIE s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IZOLÁCIE s.r.o., Košice


Štatutári IZOLÁCIE s.r.o., Košice


Spoločníci IZOLÁCIE s.r.o., Košice


Predmety podnikania IZOLÁCIE s.r.o., Košice


Kataster IZOLÁCIE s.r.o., Košice


Skrátené výkazy IZOLÁCIE s.r.o., Košice