Moja zóna
VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze
082 38 Víťaz
31730884
2020524473
Nemá
nezistený
15.07.1996
21.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
114 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


2016
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Tržby VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


2016

Zisk pred zdanením VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


2016
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDA VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


2016
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


Štatutári VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


Spoločníci VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


Predmety podnikania VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


Kataster VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze