Moja zóna
FOR, s.r.o.
Dénešova 65, Košice
31730892
2021201028
Nemá
nezistený
15.07.1996
24.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FOR, s.r.o.


Štatutári FOR, s.r.o.


Spoločníci FOR, s.r.o.


Predmety podnikania FOR, s.r.o.


Kataster FOR, s.r.o.


Skrátené výkazy FOR, s.r.o.