Moja zóna
NORMA - studio s.r.o.
Ipeľská ul.159/14, 040 11 Košice
31730914
2021236569
Nemá
nezistený
16.07.1996
16.10.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NORMA - studio s.r.o.


Štatutári NORMA - studio s.r.o.


Spoločníci NORMA - studio s.r.o.


Predmety podnikania NORMA - studio s.r.o.


Kataster NORMA - studio s.r.o.


Skrátené výkazy NORMA - studio s.r.o.