Moja zóna
Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii
Ždiarska 1444/7, 040 00 Košice
31730922
2020499327
Nemá
nezistený
03.07.1996
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii


Štatutári Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii


Spoločníci Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii


Predmety podnikania Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii


Kataster Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii


Skrátené výkazy Dopravno mechanizačná firma, s. r. o. Michalovce v likvidácii