Moja zóna
MARON, s.r.o.
Hlavná 45, 080 01 Prešov
31730949
2020055741
SK2020055741
1 zamestnanec
18.07.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,21
0,4
57,7 %
41,9 tis. €
2,4 %
2021/2020
172 tis. €
-6,7 %
2021/2020
0,09
-4,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MARON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MARON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
190 tis. €
180 tis. €
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

29,35
0,42
0,29
0,59

Zisk pred zdanením MARON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MARON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MARON, s.r.o.


Štatutári MARON, s.r.o.


Spoločníci MARON, s.r.o.


Predmety podnikania MARON, s.r.o.


Kataster MARON, s.r.o.


Skrátené výkazy MARON, s.r.o.