Moja zóna
PE 3 K, spol. s r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
31730957
2021166488
Nemá
nezistený
19.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PE 3 K, spol. s r.o.


Štatutári PE 3 K, spol. s r.o.


Spoločníci PE 3 K, spol. s r.o.


Predmety podnikania PE 3 K, spol. s r.o.


Kataster PE 3 K, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PE 3 K, spol. s r.o.