Moja zóna
TESO, spol. s r.o. Košice
Jantárové nám. č. 4, 040 11 Košice
31730965
2020486512
SK2020486512
1 zamestnanec
17.07.1996
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,15
0,1
75,5 %
1,39 tis. €
117,9 %
2021/2020
56,3 tis. €
21,3 %
2021/2020
0,04
143,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TESO, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby TESO, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €

1,44
0,25
0,02
1,35

Zisk pred zdanením TESO, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA TESO, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod TESO, spol. s r.o. Košice


Štatutári TESO, spol. s r.o. Košice


Spoločníci TESO, spol. s r.o. Košice


Predmety podnikania TESO, spol. s r.o. Košice


Kataster TESO, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy TESO, spol. s r.o. Košice