Moja zóna
VES, s.r.o.
Pražská 4, 040 01 Košice
31730981
Nemá
19.07.1996
12.11.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VES, s.r.o.


Štatutári VES, s.r.o.


Spoločníci VES, s.r.o.


Predmety podnikania VES, s.r.o.


Kataster VES, s.r.o.