Moja zóna
EXIM, s.r.o. Košice
Svätoplukova 30, 040 01 Košice
31730990
2020521250
Nemá
nezistený
18.07.1996
22.01.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EXIM, s.r.o. Košice


Štatutári EXIM, s.r.o. Košice


Spoločníci EXIM, s.r.o. Košice


Predmety podnikania EXIM, s.r.o. Košice


Kataster EXIM, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy EXIM, s.r.o. Košice