Moja zóna
BIConsulting Košice s.r.o.
Napájadlá č. 2, Košice
31731015
2021201039
Nemá
nezistený
19.07.1996
09.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BIConsulting Košice s.r.o.


Štatutári BIConsulting Košice s.r.o.


Spoločníci BIConsulting Košice s.r.o.


Predmety podnikania BIConsulting Košice s.r.o.


Kataster BIConsulting Košice s.r.o.


Skrátené výkazy BIConsulting Košice s.r.o.