Moja zóna
AGROSPOL Košice, s.r.o.
Železničná 2, 044 14 Čaňa
31731066
2020044279
SK2020044279
10-19 zamestnancov
22.07.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,03
53,9 %
83,7 tis. €
1 722,2 %
2021/2020
1,1 mil. €
34,9 %
2021/2020
0,04
1 672,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGROSPOL Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Tržby AGROSPOL Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €

4,15
0,46
0,01
1,15

Zisk pred zdanením AGROSPOL Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDA AGROSPOL Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod AGROSPOL Košice, s.r.o.


Štatutári AGROSPOL Košice, s.r.o.


Spoločníci AGROSPOL Košice, s.r.o.


Predmety podnikania AGROSPOL Košice, s.r.o.


Kataster AGROSPOL Košice, s.r.o.


Skrátené výkazy AGROSPOL Košice, s.r.o.