Moja zóna
Wintop, s.r.o.
Levočská 5, 080 01 Prešov
31731091
2020546022
Nemá
nezistený
18.07.1996
11.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Wintop, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Tržby Wintop, s.r.o.


2014
2015
2016

-0,14
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Wintop, s.r.o.


2014
2015
2016

EBITDA Wintop, s.r.o.


2014
2015
2016

Koneční uživatelia výhod Wintop, s.r.o.


Štatutári Wintop, s.r.o.


Spoločníci Wintop, s.r.o.


Predmety podnikania Wintop, s.r.o.


Kataster Wintop, s.r.o.


Skrátené výkazy Wintop, s.r.o.