Moja zóna
Spectrum Slovakia, spol. s r.o.
Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
31731104
Nemá
18.07.1996
07.02.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spectrum Slovakia, spol. s r.o.


Štatutári Spectrum Slovakia, spol. s r.o.


Spoločníci Spectrum Slovakia, spol. s r.o.


Predmety podnikania Spectrum Slovakia, spol. s r.o.


Kataster Spectrum Slovakia, spol. s r.o.