Moja zóna
GALLANT, spol. s r.o., Prešov
Jesenná 2, 080 01 Prešov
31731112
2020546033
Nemá
nezistený
18.07.1996
09.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GALLANT, spol. s r.o., Prešov


Štatutári GALLANT, spol. s r.o., Prešov


Spoločníci GALLANT, spol. s r.o., Prešov


Predmety podnikania GALLANT, spol. s r.o., Prešov


Kataster GALLANT, spol. s r.o., Prešov


Skrátené výkazy GALLANT, spol. s r.o., Prešov