Moja zóna
"SISSI, s.r.o."
Vendelínska 247/7, 919 43 Cífer
31731121
2020789309
Nemá
nezistený
27.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "SISSI, s.r.o."


Štatutári "SISSI, s.r.o."


Spoločníci "SISSI, s.r.o."


Predmety podnikania "SISSI, s.r.o."


Kataster "SISSI, s.r.o."


Skrátené výkazy "SISSI, s.r.o."