Moja zóna
METALTRADE, a.s. Košice
Bellova 3, 040 01 Košice
31731139
2020486545
Nemá
nezistený
17.07.1996
17.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-3,93
0,01
0
26 486,8 %
-1,28 tis. €
48 %
2015/2014
N/A
-3,93
46,9 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk METALTRADE, a.s. Košice


2014
2015
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
-3 tis. €

Tržby METALTRADE, a.s. Košice


2014
2015

-2,59
-263,87
n/a
0

Zisk pred zdanením METALTRADE, a.s. Košice


2014
2015
-1,2 tis. €
-1,3 tis. €
-1,4 tis. €
-1,5 tis. €
-1,6 tis. €

EBITDA METALTRADE, a.s. Košice


2014
2015
-420 €
-440 €
-460 €
-480 €
-500 €

Koneční uživatelia výhod METALTRADE, a.s. Košice


Štatutári METALTRADE, a.s. Košice


Spoločníci METALTRADE, a.s. Košice


Predmety podnikania METALTRADE, a.s. Košice


Kataster METALTRADE, a.s. Košice


Skrátené výkazy METALTRADE, a.s. Košice