Moja zóna
KL - mont s.r.o.
082 52 Dulová Ves
31731155
2020524451
Nemá
nezistený
15.07.1996
06.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KL - mont s.r.o.


Štatutári KL - mont s.r.o.


Spoločníci KL - mont s.r.o.


Predmety podnikania KL - mont s.r.o.


Kataster KL - mont s.r.o.


Skrátené výkazy KL - mont s.r.o.