Moja zóna
Asset Inter, s.r.o.
Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
31731163
2020515420
SK2020515420
nezistený
16.07.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,86
0
94,6 %
-157 tis. €
-95,1 %
2021/2020
3,9 tis. €
-39,3 %
2021/2020
-0,05
-97,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Asset Inter, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Asset Inter, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
0,05
0,16
0

Zisk pred zdanením Asset Inter, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Asset Inter, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Asset Inter, s.r.o.


Štatutári Asset Inter, s.r.o.


Spoločníci Asset Inter, s.r.o.


Predmety podnikania Asset Inter, s.r.o.


Kataster Asset Inter, s.r.o.


Skrátené výkazy Asset Inter, s.r.o.