Moja zóna
AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.
Dobranská 2197, 077 01 Kráľovský Chlmec
31731171
2020505861
SK2020505861
10-19 zamestnancov
18.07.1996
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,15
-2,17
-0,15
93,2 %
-138 tis. €
-439,9 %
2021/2020
1,03 mil. €
6,4 %
2021/2020
-0,15
-449,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €

0,2
0,07
0,19
0,76

Zisk pred zdanením AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


Štatutári AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


Spoločníci AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


Predmety podnikania AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


Kataster AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGRITECH SLOVAKIA spol. s r.o.