Moja zóna
PO WOPAX, s.r.o. Krompachy
Maurerova 29, 053 42 Krompachy
31731180
2021263585
Nemá
nezistený
22.07.1996
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,39
0,13
0,25
399 %
-116 €
-7,4 %
2021/2020
N/A
-0,39
-52 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €

Tržby PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
340 €
320 €
300 €
280 €
260 €

n/a
-2,99
n/a
0,25

Zisk pred zdanením PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €

EBITDA PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-200 €
-250 €
-300 €
-350 €
-400 €
-450 €

Koneční uživatelia výhod PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


Štatutári PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


Spoločníci PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


Predmety podnikania PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


Kataster PO WOPAX, s.r.o. Krompachy


Skrátené výkazy PO WOPAX, s.r.o. Krompachy