Moja zóna
GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
31731201
2021201061
Nemá
nezistený
23.07.1996
10.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy GAZEX SLOVAKIA, s.r.o.