Moja zóna
MACHINE TRADE, s.r.o.
Rybničná č. 40, 835 54 Bratislava
31731252
2020985021
Nemá
nezistený
24.07.1996
21.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MACHINE TRADE, s.r.o.


Štatutári MACHINE TRADE, s.r.o.


Spoločníci MACHINE TRADE, s.r.o.


Predmety podnikania MACHINE TRADE, s.r.o.


Kataster MACHINE TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy MACHINE TRADE, s.r.o.