Moja zóna
Lautus s.r.o.
Smrekova 9, 080 08 Prešov
31731279
2020524550
Nemá
nezistený
19.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Lautus s.r.o.


Štatutári Lautus s.r.o.


Spoločníci Lautus s.r.o.


Predmety podnikania Lautus s.r.o.


Kataster Lautus s.r.o.


Skrátené výkazy Lautus s.r.o.