Moja zóna
LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným
ul. Sovietskych hrdinov AB, bl.D, 089 01 Svidník
31731287
2020809065
Nemá
nezistený
19.07.1996
23.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,25
-0,34
0,83
25,4 %
-480 €
N/A
-0,25
N/A
N/A

Zisk LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

Tržby LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


2014

0,43
0,75
n/a
3,94

Zisk pred zdanením LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


2014

EBITDA LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


2014

Koneční uživatelia výhod LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


Štatutári LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločníci LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmety podnikania LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy LADYTEX spoločnosť s ručením obmedzeným