Moja zóna
SVETLO SYSTÉM s.r.o.
Bačíkova 5, Košice
31731295
2020483520
SK2020483520
nezistený
19.07.1996
Maloobchod s nábytkom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0
0,15
-104,9 %
286 €
266,7 %
2021/2020
7,18 tis. €
-39,3 %
2021/2020
-0,01
-235,5 %
2021/2020
1,2 tis. €
N/A

Zisk SVETLO SYSTÉM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Tržby SVETLO SYSTÉM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

-15,82
2,05
-8,92
-1,03

Zisk pred zdanením SVETLO SYSTÉM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

EBITDA SVETLO SYSTÉM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod SVETLO SYSTÉM s.r.o.


Štatutári SVETLO SYSTÉM s.r.o.


Spoločníci SVETLO SYSTÉM s.r.o.


Predmety podnikania SVETLO SYSTÉM s.r.o.


Kataster SVETLO SYSTÉM s.r.o.


Skrátené výkazy SVETLO SYSTÉM s.r.o.