Moja zóna
Marušák, spol. s r.o.
086 11 Hrabovec
31731317
2020510107
SK2020510107
5-9 zamestnancov
25.07.1996
Výroba cestovín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,06
0,19
86,9 %
2,02 tis. €
-27,6 %
2021/2020
259 tis. €
-12 %
2021/2020
0,01
-28,2 %
2021/2020
N/A
352 tis. €

Zisk Marušák, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Marušák, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

4,91
0,13
0,04
0,38

Zisk pred zdanením Marušák, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Marušák, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Marušák, spol. s r.o.


Štatutári Marušák, spol. s r.o.


Spoločníci Marušák, spol. s r.o.


Predmety podnikania Marušák, spol. s r.o.


Kataster Marušák, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Marušák, spol. s r.o.